Är gigekonomi en ofrivillig extrainkomst eller?

Att gigga, konsulta, frilansa… ja, kärt barn har många namn som man brukar säga. Ungefär vid den tidpunkten när människan började förstå vad byteshandel innebar skapades också ett begär. Detta begär utrycktes i form av ett behov. Behovet av att äga…något? Redan då och dessförinnan förstod människan att om man gjorde si, ja då blev …

Är gigekonomi en ofrivillig extrainkomst eller? Läs mer »