GIGGET

Är gigekonomi en ofrivillig extrainkomst eller?

Att gigga, konsulta, frilansa… ja, kärt barn har många namn som man brukar säga.

Ungefär vid den tidpunkten när människan började förstå vad byteshandel innebar skapades också ett begär. Detta begär utrycktes i form av ett behov. Behovet av att äga…något?

Redan då och dessförinnan förstod människan att om man gjorde si, ja då blev det så. Att byta tjänster med varandra, till och med att byta tjänster mot varor blev ett påtagligt nödvändigt behov som drev utvecklingen vidare genom århundraden. Vikten av att byta tjänster och varor med varandra samt leverera ett väl utfört jobb med de tjänster man erbjuder var helt avgörande för fortsatt överlevnad. Hörsägen och andra lokala negativa uttryck vid middagsbordet, vid grönsaksståndet på marknaden osv. kunde vara förödande för familjens överlevnad. Att som individ bli rekommenderad till andra och därmed uppmärksammad för det goda arbetet man genomförde eller för de kvalitativa produkter man erbjöd var viktigt. Vi gissar att det är så även idag?

Medan detta inlägg skrevs så dök det upp en tanke hos författaren av inlägget.

Visst borde just frilansande vara det äldsta yrket?

Men… På den tiden kallades det inte för frilansande och den som erbjöd sina tjänster definierade sig inte själv som en frilansare. Vad det kallades på den tiden kanske står i någon historiebok?

Omgivningen skapade de förutsättningar som krävdes för människor att frivilligt genomföra tidsbegränsade arbeten och byta dessa mot varor, andra tjänster eller pengar i någon form.

Nu, kära läsare, befinner vi oss i en ny tidsepok. Året är 2020 och det som tidigare har kallats för frilans har bytt namn. Dock är behovet detsamma. Behovet av att äga.

#giggetförklarar

Idag kallar vi det för ett Gig och den omgivning som skapar dess förutsättningar kallas för gigekonomi.

Vi på gigget.se väljer att bevara det äldsta yrket och tänker förvalta det på bästa möjliga sätt. Vi vill skapa ett hållbart ekosystem kring de produkter och tjänster som vi erbjuder. För, precis som förr, är det av största vikt att vi erbjuder kvalitativa produkter och tjänster som förtjänar att rekommenderas vidare till andra giggare, frilansare, egenkonsulter och företag som är i behov av att säkra sitt tillfälliga resursbehov.

Gigekonomi och giggare har fått stå emot hård kritik i medierna på grund av diverse olika anledningar, där det bland annat har uttryckts i termer som att “gigekonomi och giggande kan inte vara framtiden – personer tvingas in i strukturer som leder till arbetslöshet och är en ofrivillig extrainkomst”.

Orättvist tycker vi.

Gigekonomi och giggande, per definition, är inte en ofrivillig extrainkomst. Visst finns det aktörer som erbjuder olika tjänster som möjliggör och skapar förutsättningar till att människor kan få en extrainkomst. Men den möjligheten är inte ofrivillig. Dessa aktörer brukar kallas för “plattformsföretag”, “app-företag” och liknande. Visst kan det ses som ett Gig att utföra korta uppdrag via dessa aktörer men däremot har vi svårt med att förstå varför dessa aktörer kallas för “plattformsföretag”, “app-företag”. En hemsida och/eller en app är, enligt vår syn, enbart ett verktyg som skapar förutsättningar och möjliggör till att fler personer kan skapa sig en extrainkomst. Tänk er exempelvis ett valfritt flygbolag (vi nämner inget här) – Hur många gånger har ni hört flygbolaget kallas för “flygplansföretag”?

Av samma anledning vill inte vi, gigget.se, bli kallade för “plattformsföretag”. Om vi kommer lyckas med det återstår att se.

Du äger din tillvaro

Gigekonomi och giggande är en frivillig heltidsinkomst

Vår roll är att förmedla detta och framförallt göra vårt yttersta för att skapa det vi kallar för arbetsfrihet. Arbetsfrihet skapar inte sig självt – vi kommer göra detta tillsammans med de utförare och uppdragsgivare som vill ta vara på den kraft som finns i att äga sin egen tillvaro.

Behovet av att äga kvarstår, vi är fortfarande människor.

I nästa blogginlägg kommer vi förklara mer hur du kan äga din tillvaro, hur arbetsfrihet skapas, vad arbetsfrihet är för något samt varför just du inte vill missa denna möjlighet.

Scroll Up